image16

Påmelding

Påmelding sendes skriftlig på mail. Oppgi navn, adresse, mail og telefon.

Påmelding kan gjøres helt opp til kursstart, men vi ber at deltagere så godt det lar seg gjøre melder seg på senest to uker i forkant for at vi lettere skal kunne gjennomføre samtlige kurs.

NB! Påmelding er bindende. Avmelding må skje senest to uker før kursstart. 

Ved senere avmelding vil full kursavgift belastes.

Kursavgift returneres kun ved fremvist legeerklæring eller ved avlyst kurs, og må ellers betales i sin helhet.

Oppstarter 2020

Vår: 13.-16. januar og 16.-19. mars      Sommerkurs:  1.-4. juni      Høst: 24.-27. august og 26.-29. oktober